[ Webhosting profitux.cz ]


South Park 3D Spectacular - Šetrič, kde sa striedajú obrázky (3D) Erica, Kennyho, Kyleho a Stana...

cartman - Cartman ako šetrič

kenny - Kennyho hlava

officer - Opäť Cartman, ale teraz na trojkolke

chefkill - Šéf naháňa Kennyho na aute.